Rigger til i nord

Petroleumstilsynet har nordområdene som satsingsområde i 2014. I den anledning har tilsynet laget en egen seksjon på sine nettsider. Tilsynet skriver: 

Nord er definert som en av våre hovedprioriteringer i 2014. På våre nye temasider finner du bakgrunn, historikk og fakta om nordområdene, i tillegg til en oversikt over faglige områder der vi foreløpig mangler svar og gode løsninger.

Du finner temasidene her.

Tags