KrF-støtte til kystaksjon

KrF ønsker at fiskeressursene skal komme lokalsamfunnene langs kysten til gode. Derfor deltok KrF i går på aksjonen for leveringsplikt og lokal foredling, som partiet mener er avgjørende viktig.

Kystaksjonens demonstrasjon utenfor Stortinget skjedde samtidig som KrF gjennomførte et stormøte om nordområdene innenfor.

Les mer om møtet her.

Tags