Midler til arktisk landbruk

Næringsaktører, forvaltning, forsknings - og kunnskapsmiljøer og organisasjoner i landbruket i Nord-Norge kan innen onsdag 16. april 2014 søke om tilskudd. Landbruks- og matdepartementet har bevilget tre millioner kroner hvert år i tre år til satsing på arktisk landbruk til fylkene i nord.

Midlene skal støtte opp under – og styrke – allerede igangsatt arbeid. I spleiselaget bevilget Nordland fylkeskommune og Sametinget tre millioner kroner hver til utvikling av Arktisk landbruk.

Les mer hos Nordland fylkeskommune.

Tags