Oppvurderer ressursene

Oljedirektoratets ressursregnskap viser at de totale utvinnbare petroleumsressursene er estimert til 14,2 milliarder standard kubikkmeter (Sm 3 ) oljeekvivalenter (o.e.). Nytt område i Barentshavet sørøst og sokkelen rundt Jan Mayen er inkludert i ressursregnskapet, som er oppdatert per 31. desember 2013.

De totale utvinnbare petroleumsressursene har økt med 586 millioner Sm3 o.e. siden 2012. Dette skyldes hovedsakelig en økning av volumet for de uoppdagede ressursene som nå inkluderer Barentshavet sørøst og sokkelen rundt Jan Mayen og som samlet står for 60 prosent av økningen. I tillegg har det vært reserve-økninger på felt, oppjusterte ressursanslag i funn og tilvekst fra nye funn.

Les mer i Oljedirektoratets melding her.

Tags