Grønlands rolle i kald krig

Grønland var brennpunkt for storpolitiske intriger mellom supermaktene under den kalde krigen.

Forskere har i tre år undersøkt utforskingen av Grønlands naturressurser i et politisk spill. Prosjektet "Exploring Greenland" har særlig fokus på forholdet mellom USA, Grønland og Danmark og den intensive interessen for Grønland i 1950-årene.

Prosjektet har vært finansiert av Carlsbergfondet. Finn ut mer om prosjektet på deres hjemmeside.

Tags