Flere flytter til landsbygda

For første gang på svært lenge flytter flere til de svenske distriktsbygdene, enn det er folk som flytter fra.

Det er den svenske avisen Dagens Nyheter som bringer denne nyheten. I flere ti-år har fraflyttingen fra de svenske utkantkommunene fra større enn tilflyttingen, men i fjor snudde dette.

Konklusjonen gjelder kommuner der 70 prosent eller mer bor i en bygd. Mange kommuner nord i Sverige bidrar til trendskiftet, blant andre Pajala.

-Dette er takket være gruven som nå er på plass, sier en kommunalråd i kommunen til DN.

Når folketallet likevel går ned i bygdekommunene i Sverige, skyldes det befolkningsunderskudd. Og når folketallet øker i sentrale bykommuner, skyldes det ikke lenger tilflytting fra distrikts-Sverige, men innvandring og fødselsoverskudd. Også distriktskommunene kan nyte godt av innvandring, ikke minst av nederlendere og tyskere.

Virker kampanjer for å få folk til å flytte til en bygdekommune? Ingenting tyder på det, svarer forskerne som avisen har konferert.

Tags