Tilsynet ser nordover

Petroleumstilsynet har gjennomført dialogmøte med næringen, og der ble det også gitt oppmerksomhet til hovedprioriteringen for 2014: Nordområdene.

-Beredt for Barents, spør tilsynet, og påpeker at de nordlige farvann av norsk sokkel er sensitive og krevende områder som introduserer nye og flere risikoforhold som må håndteres for å drive forsvarlig virksomhet.

Tilsynets vær- og nordområdeeksperter Arne Kvitrud og Sigurd Robert Jacobsen presenterte de naturgitte utfordringene som nordområdene har å by på. Les mer om disse hos Petroleumstilsynet her.

Tags

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: