Veksten skjer i nordområdene

Fiskeri og havbruk er en av pilarene i veksten i nord. Foto: Marius Fiskum/Wikimedia

Nordområdene er vekstledende både i Russland, Norge, Canada og Alaska viser en oversikt utarbeidet av Oslo Economics og Rederiforbundet. 

Oversikten tar for seg BNP-utviklingen i Russland, Canada, Alaska, Norge, Sverige og Finland i årene 2000 til 2010 (2001 for Russland). Våre nordiske naboer Sverige og Finland er de eneste landene hvor ikke nordområdene har høyere vekst enn resten av landet. Disse to er de eneste uten arktisk kystlinje, som er en nøkkelfaktor i veksten som kommer fra næringer som olje og gass, shipping, mineralutvinning og fiskeri og havbruk.

BNP-utvikling for perioden 2000 til 2010 i nordområdene i Norge, Sverige, Finland, Russland, Canada og USA (Alaska) samt i landene totalt.
BNP-utvikling for perioden 2000 til 2010 i nordområdene i Norge, Sverige, Finland, Russland, Canada og USA (Alaska) samt i landene totalt. Grafikk: Oslo Economics

For Norge viser tallene en vekst på 9 prosent i Nord-Norge mot 1,5 prosent for resten av fastlands-Norge. 

Tidligere viseadministrerende direktør i Sparebank1 Nord-Norge Oddmund Åsen sier at årsaken til taktskiftet for drøye ti år siden er ganske tydelig. 

- Tilbake rundt årtusenskiftet fikk vi kraftig vekst i råvareprisene. Olje, gass, mineral, til og med matvareprisene steg. Og plutselig var råvarekildene i nord veldig lønnsomme, forklarer han. 

 

Medvind

For i nordområdene lå mange råvarekilder som ikke var tatt i bruk. Understøttet gjennom politiske vedtak bidro det til solid økonomisk vekst gjennom flere år. 

- Regionen har hatt stor medvind, men etter mitt skjønn startet det med økningen i råvareprisene, sier Åsen. 

Tallene viser at Nord-Sverige og Nord-Finland ikke opplever den samme veksten. I de andre landene har nærheten til ressursene i havet bidratt svært positivt.  

- I denne perioden har vi hatt stell på fiskeriene, det har vært stabilt og havbruksnæringen har hatt gode priser, sier Åsen. Han har forhåpninger til mineralnæringen som den neste store i Nord-Norge. 

- Men jeg er overrasket over at ikke Sverige og Finland har fått mer ut av mineralnæringen i nordområdene, sier han. 

 

Vil fortsette

- Vil denne utviklingen fortsette i årene som kommer?

- Ja, det vil fortsette. Vi er bare i en tidlig fase av denne utviklingen. Selv om vi av og til syns det går for sakte skal vi ikke glemme at trenden er overtydelig, sier Åsen. 

Og vi har lite å frykte om olje og gass skulle være et blaff, eller andre næringer kollapser, for det som gjør nordområdene så kraftfulle er nettopp summen av at flere næringer er på opptur.

Nordområdene står nemlig på flere bein, og det er en av de største utfordringene om dagen: 

- Årsaken til at vi har mangel på arbeidskraft nå er at mange bransjer går godt samtidig, det er ikke bare olje, fiskeri eller reiseliv som går godt, alle de store bransjene er på opptur. 

Den største utfordringen for regionen blir å sørge for at så mange som mulig vil bo her mener Åsen.

- Men den største verdiskapingen skjer om det gjøres av folk som bor her, ikke folk som pendler hit, forklarer Åsen.

 

Indeks Nordland

Førsteamanuensis ved handelshøgskolen i Bodø, UiN, Erlend Bullvåg er enig i Åsens analyse av hvorfor det går så godt i nord.

Bullvåg har i over ti år stått bak den årlige analysen Indeks Nordland.

- Vi har påpekt denne veksten i flere år. Årsaken er endringene i etterspørselen etter energi, mineraler og mat. Alt dette gjør oss mer etterspurte, sier Bullvåg.  

BNP-utvikling i nord

Oslo Economics og Rederiforbundet har laget en framstilling av BNP-utviklingen i landene i nordområdene. 

De har blant annet brukt tall fra Patchwork Barents, Statistics Canada og Bureau of Economic Analysis (US). Databasen Patchwork Barents henter sine tall fra blant annet OECD, Eurostat og nasjonale statistiske sentralbyrå. 

Oddmund Åsen
Oddmund Åsen

Tags