Trenger nye plantesorter

Hvis lokal matproduksjon skal opprettholdes i nord, må det utvikles nye plantesorter. - Vi har gått ut målrettet til folk som driver med foredling og sortsprøvinger, men også til myndighetene og bondeorganisasjonene, forteller Svein Ø. Solberg til forskning.no .

Han er seniorforsker ved Nordiskt Genresurscenter, NordGen. Solberg presenterte foreløpige resultater på Lillehammer nylig, på en internasjonal konferanse om genressurser for et klima i endring. Men det er ikke bare klimaendringer som ligger bak ønsket om å utvikle nye sorter:

– Det kan være snakk om sorter som er mer varmevennlige, på grunn av klimaendringene. Men det kan også være snakk om at de sortene som vi har i dag, ikke er bra nok for å holde produksjonen oppe og avlingene høye nok med dagens klimaforhold, sier han.

Tags