Nordområdenes geopolitiske betydning

Nordområdene er Norges viktigste utenrikspolitiske strategiske satsingsområde, og av stor betydning for Norge strategisk, økonomisk og sikkerhetspolitisk. Det er vi alle enige om, men hva så?

Norge er en arktisk stat. Vi har norsk arktisk område med Svalbard, Jan Mayen og sonene i havet rundt. Det er store områder med uberørt natur, enorme arealer, spredt bosetting og det er store ressurser. Alt dette gjør Arktis og nordområdene interessant på en rekke områder. Her forenes klimautfordringer, mennesker og verdiskaping.

Norge – en energipolitisk stormakt
Utviklingen i Arktis byr på utfordringer, men også på nye muligheter som følge av økt tilgjengelighet. Et ti-talls nasjoner har etablert forskningsstasjoner på Svalbard. Det ventes at kineserne i løpet av året vil sjøsette en ny isbryter som vil gjøre dem i stand til å gjennomføre ekspedisjoner i begge polarområdene 200 dager i året.

Nye handelsveier oppleves som interessant for å korte ned seilingstider. Kina posisjonerer seg stort for dette, og landet har lenge ønsket å bli fast observatør i Arktisk Råd. Få år tilbake førsøkte en kinesisk milliardær å kjøpe opp store områder på Island for å utvikle dette til et «øko-feriested», men forsøket havarerte.
 
Stikkord for Kinas raskt økende økonomiske og politiske makt er handelsruter, fisk, olje, gass og mineraler. Alt dette finner de i nord, og kineserne, i likhet med russerne, tenker langsiktig.  Fem prosent av verdens kjente oljeressurser, og over 20 prosent av verdens uoppdagede olje- og gassressurser ligger i disse områdene. De store nasjonenes behov for sikker tilgang til petroleumsenergi har fått økt betydning i kampen om makt og innflytelse. Dette er faktorer som stiller Norge overfor en ny geopolitisk virkelighet, og det er mer tenkelig enn utenkelig at vi i nær fremtid kan oppleve at norske interesser settes under press. For oss innebærer dette både muligheter og utfordringer.

Lokalkunnskap og miljøvernberedskap i kyst- og havområder
Norge er inngangsport til den nordlige sjøruten mellom Europa og Asia som går nord for Russland. Bakteppet er som sagt alvorlig, men vi ser mulighetene som byr seg både innenfor fiske, cruiseskip, varetransport og offshoreinstallasjoner. Det er imidlertid behov for klare kjøreregler som ivaretar sikkerheten for mennesker og miljø i Arktis. Vi må så snart som mulig ha på plass en polarkode i International Maritime Organization (IMO) som gir regler for skip og mannskap som skal operere i Arktis. Vi trenger også en bedre infrastruktur for bl.a. kommunikasjon, overvåkning av isforholdene, og søk- og redningstjenester i Arktis.

Tungoljedebatten er omstridt, men det er nødvendig å få på plass et klart regelverk også for dette. Et utslipp av tungolje i sårbare områder, f.eks. rundt Svalbard i forbindelse med cruisetrafikk, kan få fatale følger både for miljø og bosetting. Cruiseskipet TS «Maxim Gorkiy» som i juni 1989 kolliderte med drivis under et sommercruise i nærheten av Svalbard, hadde nærmere 1000 mennesker ombord. Faren for totalhavari var overhengende, men en svært vellykket redningsaksjon der også russerne deltok, forhindret den katastrofen dette kunne blitt. Hadde dette skjedd midtvinters er det ikke sikkert resultatet hadde blitt så vellykket, og det er slike forhold redningstjenesten må dimensjoneres for.

Velstand og utvikling
Transport er viktig i nordområdene for å utnytte potensialet som ligger der. Det skal utvikles en Barents transportplan etter initiativ fra Norge. Det er veldig bra, og der skal man ikke bare se i dimensjonen nord–sør, men også øst–vest. Det er viktig at havner og sjøtransport blir en strategisk og tung del av denne.

For Senterpartiet er det viktig at Norge setter seg i førersetet for å forene hensynene til klimautfordringer, velstandsutvikling for lokalsamfunn og menneskene som bor i disse områdene. Stabile sikkerhetspolitiske rammer er en forutsetning for at disse forholdene utvikles i balansen mellom miljøvern, forskning, utvikling og verdiskapning.

Det vi trenger er en helhetlig, sektorovergripende visjon basert på Norges beliggenhet og mulighet for suverenitetshevdelse. I dette arbeidet vil Senterpartiets være en klar og tydelig stemme.

Tags