Ikke opptatt av antallet, så lenge kvaliteten er god

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen lyttet da han tirsdag fikk høre om de ulike forskningsmiljøene ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur ved UiN. Foto: Linda Storholm

Regjeringen har varslet en gjennomgang av både finansiering og struktur i høyere utdanning. Foreløpig sier ikke Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mer enn at kvalitet skal være det tellende. 

Siden han i januar varslet gjennomgangen har han ikke lagt skjul på at han mener antallet institusjoner bør reduseres. Mange forventer en reduksjon i antall utdanningsinstitusjoner i Nord-Norge. 

Da Isaksen tirsdag besøkte Universitetet i Nordland var ett av punktene på programmet et møte med ledelsen ved alle de tre institusjonene i Nordland: Høgskolene i Nesna og Narvik samt UiN. 

- Trenger vi fortsatt to universiteter i Nord-Norge? 

- Hvis begge universitetene leverer god kvalitet er det ikke noe problem å ha to universiteter i Nord-Norge. For meg er antallet institusjoner mindre viktig enn kvaliteten, sier Isaksen til High North News. 

Men hva som er kriteriet for god kvalitet vil han ikke dele. Det skal defineres i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning som kommer i høst. 

Les også: 

Ingen klare svar fra ministeren

Tags