- At kvote og bearbeiding henger sammen er ufravikelig

Etter at det forrige uke ble klart at Havfisks anlegg i Mehamn ikke er omfattet av aktivitetsplikten, har kystfolket gjort opprør.

Avgjørelsen har fått kystbefolkningen i Finnmark til å rase. I Mehamn står man igjen med ei trålkvote, men ingen garanti for aktivitet på landanlegget. Kun en garanti om at fisken skal leveres her.

 

Lisbeth Berg-Hansen (Ap) var Fiskeri- og kystminister da Aker Seafoods (nå Havfisk) ville splitte trålere og landanlegg i ulike selskap.

- Det sa jeg nei til, sier hun.

For Berg-Hansen er sammenhengen mellom Deltakerloven og landanleggene ufravikelig.

- Kvotene henger sammen med bearbeiding på land, det må det ikke være tvil om, sier hun.

Derfor er det fortsatt sånn at selskapene som eier landanleggene også har retten til fisket.

- Men vi kunne ikke blande oss inn i driften av anleggene, legger hun til.

For driften av landanleggene er ikke regulert, det er det kun eierskapet som er.

Havfisk ASA og Nergård er de to eneste som har fritak etter deltakerloven, og det er det en eneste grunn til:

- Grunnen til at de har kvotene er at de skal levere, slår Berg-Hansen fast. 

Lisbeth Berg-Hansen (Ap) Foto: Linda Storholm
Lisbeth Berg-Hansen (Ap) Foto: Linda Storholm

Tags