Vil ha én eller to regioner

Troms KrF vil erstatte dagens 19 fylkeskommuner med 8-9 regioner.

I en resolusjon vedtatt på årsmøtet i fylkespartiet nylig, vises det til at Nord-Norge bør bestå av en eller to regioner.

– Vi trenger sterke regioner som folkelig og desentralisert motmakt til statsbyråkrati, direktorat og fylkesmenn. En ren kommune/stat-modell vil svekke det regionale selvstyre. Nord-Norge bør bli en eller to regioner med flere oppgaver enn det dagens fylkeskommuner har, mener fylkespartiet, som mener at en slik modell vil styrke den videregående skolen og bidra til å gi landsdelen en sterk og tydelig politisk stemme.

Les mer i Harstad Tidende.

Tags