-Regjeringsslitasje i nord

- Det brennes fakler i nord. Kampen står om leveringsbetingelser for fisk og om arbeidsplasser, men også om distriktspolitikk. Kanskje må regjeringen se enda mer rødt, før alvoret synker inn? Det skriver Pernille Huseby, konstituert sjefredaktør  i Nationen, i en kommentarartikkkel.

Hun avslutter artikkelen slik:

 Fiskeropprøret viser at det er mange grunner til å knytte allianser i nord for landbruks- og distriktsinteressene. I Aftenposten i går kom det tydelig fram hvilke deler av landet som vil nyte best godt av lettelsene i formuesbeskatningen. Beboerne på tre postnummer i Asker og Bærum vil få mer i skattelette enn innbyggerne i de 141 kommunene med lavest formuer. Grafikken viste at nordområdene var godt representert blant de sistnevnte. Næringsminister Mæland og resten av Solberg-regjeringen bør altså komme opp med noe mer enn skattelette for å blidgjøre folk i nord. Akkurat som de også bør gjøre i forhold til andre distriktsnæringer. Politikk må være noe mer enn å slippe folk og fisk fri.

Les hele artikkelen her