Brukerbetaling for Geysir

Grunnneierne av Geysir sørvest på Island innfører inngangspenger til området.

Den geotermiske kilden Geysir er verdens eldste aktive geysir, og har gitt navn til fenomenet. 6000 personer besøker Geysir hvert år, og nå innføres en inngangspris på 3,80 euro for alle over 17 år.

Den islandske næringsministeren er kritisk til innføringen av inngangspenger, skriver Iceland Review.

Tags