Laksen må vike for helseteknologi

Helseteknologi kan bli den neste store eksportvaren til Russland, spår Innovasjon Norge.

I årene som kommer skal Russland investere milliarder i medisinsk utstyr. 5500 sykehus og klinikker over hele landet skal rustes opp. Her har norske utstyrsleverandører store muligheter til å kapre kontrakter, sier Ljubov Bykhova til Nordlys. Hun jobber for Innovasjon Norge i Moskva, og har også vært tilknyttet Norges eksportråd siden 1996.

– Den norske teknologien innen medisinsk utstyr er unik i verdenssammenheng. Derfor regner russiske distributører Norge for å være et innovasjonsland innenfor helseteknologi. Selv om norske selskaper er små, blir de tatt på alvor, sier hun.

– Dere vet ikke selv hvor langt framme dere er innen helseteknologi, mener Bykhova, som foreløpig har kontakt med 15 norske teknologiselskaper.

– 70 til 80 prosent av vår teknologi innen helsevesenet er moden for utskifting. Det foregår en stor modernisering av det russiske helsevesenet og russiske myndigheter er den største kjøperen. De er klare til å kjøpe dyre verktøy, sier hun.

Nordlys-artikkelen i sin helhet kan leses her.

Tags