Norsk-finsk samarbeid for å få penger til grensevei

Regionvegsjef Torbjørn Naimak og hans finske kollega Jaako Ylinampa i etaten for utvikling, transport og miljø i Lappland er enige om samarbeidstiltak for å styrke grensevegene mellom Nord-Norge og Finland. (Pressefoto: Statens vegvesen)

Norge og Finland sender en felles søknad til EU, i håp om å få penger til å utvikle vegstrekningen fra Kirkenes via Neiden til Kaamanen-krysset nord for Ivalo.

Vegstrekningen det er snakk om er om lag 14 mil på finsk side, og er i dag smal og svingete. En opprustning vil gi både folk og næringsliv i Øst-Finnmark en langt bedre forbindelse sørover gjennom Finland. Også på finsk side er det er uttalt ønske å styrke forbindelsen mot Kirkenes.

Stort behov

Beslutningen om å fremme en søknad ble tatt på et møte mellom regionsjef Torbjørn Naimak i Statens vegvesen, og direktør Jaakko Ylinampa i den finske transportetaten, under Kirkenesdagene i forrige uke.

I den felles transportplanen for Barentsregionen, som ble lagt frem i september 2013, ble det understreket at det er et stort behov for å styrke de tverrgående forbindelse. Dette er ifølge Statens vegvesen fulgt opp med flere samarbeidsprosjekter om grensevegene mellom Nord-Norge og Sverige, Finland og Russland.

Flere prosjekter

Går det som den norske regionsjefen og Ylinampa håper på, vil de kunne få inntil 40 millioner kroner fra et EU-fond for naboskapsutvikling, dersom søknaden går gjennom.

Regionlederne for Statens vegvesen og kollegaene i Lappland fylke har også blitt enige om å samarbeide om å utvikle vegstrekningen fra Tromsø via E8 over Skibotn, og langs riksveg 93 fra Alta og Kautokeino til Palojoensuu-krysset nord for Muonio. For å få til dette vil de søke om finansiering fra det såkalte Northern Dimensions-fondet, som også har sitt utspring i EU

Tags