Alaska på offensiven i Arktis

Anchorage er, med nesten halvparten av statens innbyggere, den største byen i Alaska. (Foto: Paxson Woelber/Wikimedia Commons)

Alaska ønsker å sitte i førersetet når det tas beslutninger om Arktis. I den foreløpige rapporten om Alaskas arktiske policy gis det flere anbefalinger til hvordan man best kan tilpasse seg de hurtige endringene i områdene rundt Nordpolen.

- USA vil bli styreformann i Arctic Council om to år, og det er maktpåliggende for innbyggerne i Alaska å utvikle og forfølge vår egen arktiske visjon, skriver representantene for Alaska Arctic Policy Commission i en foreløpig rapport som ble offentliggjort for få dager siden.

Kommisjonen ble satt ned i april 2012, og har som formål å utvikle en arktisk strategi og policy for Alaska, som er USAs største delstat i areal.

Vil vise selvtillit

- Ledere i Norge, Danmark, Sverige, Finland, Island, Russland og Canada – og til og med ikke-arktiske nasjoner som Singapore og Kina – ser alle verdien av Arktis. I mellomtiden er det mange amerikanere som fortsatt ikke innser at USA er en arktisk nasjon. Det å fremskaffe relevant informasjon om realitetene for det fremvoksende Arktis, hvor man både forstår og kommuniserer de kritiske problemene som påvirker grenseområdet - og viser selvtillit i løftet om sikkerhet og velstand - er essensielt, ettersom Alaska og USA beveger seg fremover for å sikre begge, skriver de rapportansvarlige.

De trekker frem at kommisjonen – som en del av arbeidet – har vurdert et mangfold av perspektiver, hentet fra ulike eksperthold i Alaska.

Flere anbefalinger

Alaska er den åpenbare årsaken til at USA kan kalle seg en en arktisk nasjon. Staten, som ligger i det nordvestlige Nord-Amerika og grenser mot Canada, kan påberope seg å ha nærmere 56 prosent av amerikansk kystlinje. Anslagsvis 53.000 mennesker, av Alaskas totale befolkning på 730.000 mennesker, lever i den arktiske regionen, som har et mangfoldig og skjørt økosystem med et betydelig potensiale for naturressurser.

I alt er det 26 medlemmer i kommisjonen, og i arbeidet med den foreløpige rapporten har de delt seg inn i team for å jobbe frem policyer på ulike felt. De har blant annet evaluert følgende områder; styresett og urfolk-perspektiver, vitenskap og forskning, planlegging og infrastruktur, olje og gass, mineralressurser, sikkerhet og forsvar; sjøtransport, kraft og energi, samt fiskeri og dyreliv. Innen hver av disse områdene har de kommet med anbefalinger som de fortsatt ville jobbe med i 2014.

Den endelige rapporten er ventet å være ferdig i januar 2015.

 

Les hele rapporten her.

Tags