Snart klart for Cold Response

Når militærøvelsen Cold Response 2014 sparkes i gang i Nord-Norge om en måneds tid vil den antagelig bli den største noensinne. Over 16.000 deltagere fra 16 land skal delta.

Cold Response er en norsk fellesoperativ øvelse som blir gjennomført i Norge annethvert år. Årets øvelse vil i all hovedsak foregå fra Tjeldsund i sør til Finnsnes i nord, og er delt inn i tre faser. Trenings- og forberedelsesfasen varer fra 10. til 11.mars. Hovedtreningsperioden, som er en feltøvelse, varer fra 12. til 19.mars. Redeployeringsfasen varer fra 20. til 21.mars.

Det norske forvaret har et eget kompetansesenter for operasjoner under vinterforhold, som bidrar til å utvikle Nato samlede kompetanse. Det er derfor naturlig at Norge står som vertskap for denne typen krevende øvelser, skriver Forsvaret på sine nettsider.

 

Tags