- Positivt at eierne våre ønsker utvikling

Konserndirektør i Norut Ivan C. Burkow. (Foto: Manxruler/Wikimedia og Norut)

Konsernsjef i Norut Ivan C. Burkow vil ikke mene noe om hva som er riktig organisering av forskningsinstituttene i Nord-Norge.

Men at eierne mener noe om og diskuterer institusjonene er han glad for.

- Det er positivt at eierne diskuterer både eierskap og framtiden til Norut og Nordlandsforskning. Det viser at de er offensive, sier Burkow.

Ønsker større forskningsmiljø

Majoritetseier i Norutkonsernet er UiT Norges arktiske universitet. Rektor Anne Husebekk gikk denne uken ut og ønsket seg et felles nordnorsk forskningsinstitutt. Et større Norut fusjonert med Nordlandsforskning.

Rektor ved Universitetet i Nordland, Pål Pedersen, er langt mer avventende. Han vil se forslagene på bordet før han mener noe om veien videre for anvendt forskning i landsdelen.

Forholder seg til eierne

- Jeg forholder meg til eierne våre og det de måtte ønske, sier Burkow til spørsmålet om hva han mener i den pågående eierdiskusjonen. 

Direktør ved Nordlandsforskning, Iselin Marstrander er krystallklar på at innholdet er viktigere enn organiseringen, hun mener debatten som er dratt i gang begynner i feil ende. Hun vil ha mer samarbeid, og ikke nødvendigvis en større organisasjon.

Bjørnetjeneste

Ivan C. Burkow er enig i at mer samarbeid må til.

- Vi har samarbeidet om mange prosjekter og skal fortsatt gjøre det framover, det handler om å styrke den nordnorske stemmen sett utenfra. Uten at det betyr det samme som at man skal være enig i ett og alt, sier Burkow. Han mener konkurransen framover vil være like mye internasjonal som nasjonal.

- Da har både størrelse og spisskompetanse betydning, sier han. Nå kan de nordnorske miljøene oppfattes som små og fragmenterte.   

- Jeg tror vi gjør oss selv en bjørnetjeneste ved å ikke framstå som mer samlet.

 

Forme framtiden

Norutdirektøren har også lagt merke til regjeringens utspill om at de ikke ønsker for små forskningsmiljøer.

- Jeg registrerer at kunnskapsministeren mener at miljøene er små og sårbare. Jeg tror det er mer riktig å bidra til å forme vår egen framtid heller enn å sitte og vente på regjeringen, sier Burkow.

Men hvordan framtiden skal se ut er han åpen om.  

Les også: Vil heller diskutere innhold enn organisering

Ønsker felles nordnorsk forskningsinstitutt

 

Norut

Nasjonalt forskningskonsern med hovedkontor i Tromsø. 

Datterselskaper i Alta og Narvik. 

Eier også innovasjonsselskapet Norinnova. 

140 ansatte. 

Konsernsjef: Ivan C. Burkow

Forskningsområder: Teknologi, samfunn, innovasjon. 

UiT Norges arktiske universitet er majoritetseier. Andre eiere er blant annet Nordland og Troms fylkeskommuner. 

 

Nordlandsforskning

Forskningsinstitutt som holder til i Bodø. 

Har ca 40 ansatte, og omsetter for ca 35 millioner kroner (brutto). 

Eid av Universitetet i Nordland og stiftelsen Nordlandsforskning. 

Instituttet ble opprettet i 1979 og var de 30 første årene en privat, selveid, allmennyttig stilftelse. 

Forsker innenfor områdene velferd, skole, utdanning, miljø, samfunn, entreprenørskap, innovasjon, bedrifts- og næringsutvikling, kultur- og naturbaserte næringer og regional utvikling.   

 

Tags