Maritim næring seiler i medvind: Gode muligheter for dem som er klare

Avdelingsleder i Maritimt Forum Nord, Ole M. Kolstad, sier regjeringens planer om en ny maritim strategi kommer som bestilt. (Foto: Maritimt Forum)

Den maritime næringen i Nord-Norge vokser, men lønnsomheten er lav. Det bekymrer avdelingsleder Ole M. Kolstad i Maritimt Forum Nord. - Men for dem som er beredt kan det være gode muligheter til å fylle ordreblokka fremover, sier han.

I 2012 var omsetningen i den maritime næringen i Nord-Norge på nærmere 15 milliarder kroner, mot 14 milliarder kroner året før. Veksten er positiv, og gleder avdelingsleder Ole M. Kolstad i Maritimt Forum Nord. Men det er to ting som bekymrer, mener han.

- Det ene er at mye av verdiskapningen ikke nødvendigvis blir værende igjen i Nord-Norge, men at en del går til selskaper i Sør-Norge. Det andre er at når vi har lav verdiskapning her, så er det lite midler igjen til investering.

Betydelig bidragsyter

Hvis vi ser landet under ett anslår Maritimt Forum verdiskapningen i maritim næring til å ligge på rundt 160 milliarder kroner. I 2012 økte den samlede verdiskapningen med 20 milliarder kroner, mens omsetningen økte med 45 milliarder kroner, sammenlignet med året før.

Med en eksportverdi på 220 milliarder kroner er næringen en betydelig bidragsyter til veksten i norsk økonomi. Bare petroleumsnæringen utgjør en større andel av norsk eksport. (For ordens skyld; beregningene inkluderer ikke fiskerinæringen, men omfatter norske rederier, utstyrsleverandører, verft og maritime tjenester).

I Nord-Norge har veksten vært positiv; både målt i omsetting, verdiskapning og sysselsetting. Håpet fremover er at næringen også skal få økte muligheter til å gå inn i nye markeder, eller ta større markedsandeler.

- Vi ser at vi er på riktig vei, men skulle gjerne sett at vi blir enda bedre, oppsummerer Kolstad.

Venter økt aktivitet

I løpet av få år forventes det minst 16 leterigger bare i Barentshavet. Hver rigg vil kreve cirka 150 ansatte om bord. Videre vil hver rigg kreve 3 til 5 supply-skip, med besetning.

- Dette gir et godt fremtidsbilde av den økte aktiviteten som forventes i Nord-Norge. Både verftene, utstyrs- og tjenesteleverandørene vil få økt ordretilgang. Spørsmålet nå er om de er beredt på det som kommer, eller om det er andre aktører utenfor landsdelen som vil nyte godt av dette, sier avdelingslederen.

- Vi har forventninger på vegne av våre medlemmer at en langt større del av verdiskapningen blir igjen i Nord-Norge slik at vi kan bidra til økt samfunnsbygging her nord, avslutter han.

 

Tags