- Turisme ingen redning

Gjennom å satse på turisme satser man på en næring som er ustabil og varierer mye mellom sesonger fra år til år, skriver forskning.no.

Samfunnsgeograf Helene Amundsen disputerer nå med en avhandling ved Universitetet i Oslo om hvilke faktorer som bidrar til at et lokalsamfunn blir robuste.

Klimaendringer vil få konsekvenser for hele Nord-Norge. Blant annet blir fiskeriressursene påvirket, ved at vannet blir varmere og fisken trekker lenger nord. Andre næringer må derfor utvikles for å skape arbeidsplasser. Lokalbasert turisme blir sett på som en mulighet for å lokke til seg folk. Håpet er at man gjennom økt turisme også kan få flere til å bosette seg i Nord-Norge. ­

- Men turisme er ikke med på å gjøre lokalsamfunn robuste. Heller tvert imot, mener forsker Helene Amundsen, ifølge forskning.no.

Tags