Norvoll leder Europakontoret

Nord-Norges Europakontor holdt styremøte i forkant av Kirkeneskonferansen, og valgte Nordlands fylkesrådsleder Tomas Norvoll til styreleder.

Nord-Norges Europakontor ble opprettet 1.januar 2005 for å fremme og forsterke nordnorske interesser i EU. I dag eies kontoret av Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner. Kontoret har også følgende samarbeidspartnere: Tromsø kommune, Bodø kommune, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Nordland og Norges Råfisklag.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll er valgt til ny styreleder. Styret for øvrig består av Finnmarks fylkesordfører Runar Sjåstad, Troms' fylkesrådsleder Line Fusdahl og studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska fra Universitetet i Nordland. Sistnevnte representerer partnerne og erstattet Trygve Myrvang i Norges Råfisklag.

Tags