Samler 250 til arktisk dialog

Toppolitikere og representanter for forskning og næringsliv vil to i dager i mars samles i Bodø under konferansen Arctic Dialogue.

18.-20. mars inviterer det nasjonale Nordområdesenteret ved Universitetet i Nordland til den åttende Arctic Dialogue-konferansen. Årets konferanse vil dreie seg om arktiske ressurser i et arktisk perspektiv, sett fra en lang rekke ståsteder.

For å belyse temaet henter arrangørene bidragsytere internasjonalt, blant andre utenriksminister Børge Brende, Islands president Olafur Ragnar Grimsson, EU-ambassadør Helen Campbell og ambassadører fra flere andre land.

Nordområdesenterets direktør Frode Mellemvik understreker at konferansen også har lykkes i å finne ypperligere bidragsytere fra vitenskap og næringsliv, og trekker gjerne frem professor Laurence C. Smith fra University of California i USA som eksempel.

-Smith representerer toneangivende forskning på nordområdene. Han deltok nylig under World Economic Forum i Davos, og i mars er han altså i Bodø, sier Mellemvik, som også er glad for at Smith har sagt ja til et engasjement som gjestende professor ved Nordområdesenteret i tre år.

Særpreget ved Arctic Dialogue er muligheten konferansen gir studenter til å møte ekspertise på nordområdene. Master- og doktorgradsstudenter fra flere kontinenter delta, og de vil dagene før den offisielle konferansen være med på et studieopplegg i regi av Universitetet i Nordland.

Arctic Dialogue samarbeider også i år med Nordland Musikkfestuke, som sørger for at konferansedeltakerne også får ta del i et kulturelt program.

Mer informasjon om konferansen her.

Tags