Rekordresultat for SpareBank 1 Nord-Norge

Det er Svolværforfatteren Lena Amalie Hamnes, som har skrevet kronikken "Sjøslag om fiskemilliardene", som har regnet på trålrederiets inntjening de siste tre årene.

God utvikling i landsdelen og økte markedsandeler i personmarkedet bidro til at 2013 ble et historisk godt år for Sparebank 1 Nord Norge. Banken leverer et resultat før skatt på over en milliard kroner, og har klokketro også på 2014.

- Vi forventer en høyere vekst i BNP (bruttonasjonalprodukt, red.anm.)  i nord enn for øvrig i landet, og det er første gang på 50 år vi forventer det. Det er et helt nytt fokus på landsdelen, og det er positivt og gir mange muligheter, sier Stig-Arne Engen, som er kommunikasjonsdirektør i Sparebank 1 Nord-Norge.

- Når det går bra for landsdelen, så går det bra for oss, oppsummerer Engen, når vi spør han om hovedforklaringen på det gode 2013-resultatet.

Banken leverer et resultat før skatt på 1.179 millioner kroner, mot 767 millioner kroner i 2012. Hele 872 millioner av overskuddet blir igjen i landsdelen.

- Med en egenkapitalavkastning på 13 prosent leverer vi et resultat på nordisk toppnivå. Dette er et viktig bidrag til at banken kan nå nye myndighetskrav til soliditet samtidig som det muliggjør videre vekst for både banken og Nord-Norge som landsdel. Vår visjon er ”For Nord-Norge”, og den forplikter sier banksjef Jan-Frode Janson.

Stig Arne Engen, kommunikasjonsdirektør SpareBank 1 Nord-Norge.
Stig Arne Engen, kommunikasjonsdirektør SpareBank 1 Nord-Norge.

Tags