Men hva skal dagen hete?

6. februar skal være en samenes egen dag, dagen feires både i Norge, Sverige, Finland og Russland. Men skal dagen kalles samenes nasjonaldag eller samefolkets dag? Det er strid også blant samene hva dagen skal kalles, skriver NRK Sápmi.

I de samiske kommunene Karasjok og Kautokeino har de valgt å bruke hvert sitt begrep, og i begge steder mener de å ha en god begrunnelse for det.

Sametingets plenumsleder Jørn Are Gaski (Ap) opplyser at Sametingets plenum gjorde et vedtak i saken i perioden 2001-2005. – Vi gikk da inn for at det skal hete Samenes nasjonaldag og ikke Samefolkets dag. Det var debatt om dette, men det var et flertall for Samenes nasjonaldag, opplyser Gaski. 

Tags