Staten tar ansvar i Sulis

Statssekretær Eirik Lae Solberg under Geonorkonferansen i Mo i Rana hvor han slo fast at det er et statlig ansvar å rydde opp etter tidligere gruvevirksomhet i Sulitjelma. (Foto: Arne O. Holm)

Statssekretær Eirik Lae Solberg har skapt ny optimisme i Fauske kommune etter at han på en mineralkonferanse i Mo i Rana slo fast at det er statens ansvar å rydde opp i forurensingen etter tidligere gruvedrift Sulitjelma.

– Så tydelig har det aldri tidligere vært sagt, sier Ottar Skjellhaug i Fauske kommune etter møtet med statssekretæren.

Fortsatt forurensning

Drømmen om ny gruvedrift i det gamle industristedet i Nordland har blitt vekket til livet de siste årene. En av mange finansielle utfordringer har vært spørsmålet om hvem som i så fall skulle ta regningen for å rydde opp etter en kontinuerlig forurensing etter at gruva ble stengt i 1991.

På tross av ulike tiltak renner fortsatt mellom 30 og 40 tonn kobber ut i Langvannet og videre til vassdragene rundt. Så langt er det ikke laget noen samlet plan for hvordan dette forurensingsproblemet kan løses. Når statssekretær Eirik Lae Solberg i Nærings- og fiskeridepartementet under Geonor-konferansen i Mo i Rana slo fast at det er statens ansvar å rydde opp i dette, regner Ottar Skjellhaug med at det blir satt fortgang i arbeidet med å lage en samlet plan.

- Jeg regner med at når Eirik Lae Solberg så tydelig slår fast at det er statens ansvar å rydde opp, så vil det også bli satt av midler til å lage en plan for hvordan dette skal gjøres. Først når en slik plan foreligger vil vi vite hvor mye det eventuelt koster, sier Ottar Skjellhaug, som er leder for plan- og utviklingskomiteen i Fauske kommune.

Forventer bindende avtaler 

Bak forsøkene på å sette i gang nye gruveproduksjon i Sulitjelma står selskapet Nye Sulitjelma Gruver. Selskapet er eid av Fauskebygg Invest og Fauske Bygg Holding med til sammen 40 prosent av aksjene, mens de resterende 60 prosent er eid av Størker Bjørnstad, Paula Valla og Lars Roar Stavnes. Stavnes er daglig leder i Fauskebygg, mens Størker Bjørnstad er markedsansvarlig samme sted.

Til High North News sier Lars Roar Stavnes at han forventer at uttalelsene fra statssekretær Eirik Lae Solberg følges opp med juridisk bindende avtaler.

- Når vi nå skal i gang med videre planlegging er det helt avgjørende at vi har en grensedragning mellom den gamle og den nye virksomheten. Det er vi avhengig av for å kunne kalkulere kostnadene. Derfor er uttalelsene fra statssekretær Solberg av stor betydning dersom de følges opp mer forpliktende avtaler, noe jeg regner med vil skje, sier Lars Roar Stavnes.

Store verdier 

Verdiene på kobberforekomstene i de gamle gruvene er tidligere anslått til om lag 10 milliarder kroner med en driftstid på om lag 50 år. Kravene til saksbehandling og kapital vil gjøre at det fortsatt vil gå mange år før en eventuell ny gruve kan være i drift.

- Vi regner med at det vil ta fire til fem år før en eventuell drift kommer i gang, sier Stavnes, som også er klar på det vil ha betydning for eventuelle eksterne investorer at staten tar ansvar for den tidligere forurensningen.

Det samme tror Ottar Skjellhaug i Fauske kommune.

-  Når staten tar ansvar vil det utvilsomt ha betydning for eventuelle nye eiere, sier han.

Sulitjelma gruver var eid av Elkem fram til staten overtok i 1983. Det statlige eierskapet varte fram til nedleggelsen i 1991.

Tags