Vil åpne grensen for alle

Tana-ordfører Frank Martin Ingilæ (Ap) vil at hele Finnmarks befokning skal få tilsvarende rettigheter som dem med grenseboerbevis, skriver avisa Finnmarken.

Øst-Finnmark regionråd har nå behandlet og enstemmig vedtatt å slutte seg bak et ønske om at hele Finnmark blir et visumfritt område.

Frank Martin Ingilæ er leder for regionrådet, og sier at de nå vil ta kontakt høyere opp i systemet. - Vi vil ta kontakt med fylkeskommunen og Utenriksdepartementet om saken. Samarbeidet mellom Norge og Russland kan utvides med et slikt grep, og vi skaper ny vekst i nordområdene, sier Ingilæ til Finnmarken.

Den nåværende avtalen fra mai 2012 gjør at om lag 40.000 russere og cirka 9.000 innbyggere i Sør-Varanger kommune kan krysse den norsk-russiske grensen uten problemer, og uten visum.

 - En storregion som Finnmark og Murmansk vil skape ny vekst, økt handel og verdiskapning for hele området, mener ordføreren i Tana.

Tags