Island frihandler med Kina

Alltinget på Island godkjente før helga frihandelsavtalen med Kina som ble inngått i fjor. Island var da det første europeiske landet med en slik frihandelsavtale, skriver Iceland Review.

 56 av Alltingets medlemmer godkjente avtalen, to stemte mot: Medlemmene av Piratpartiet var mot fordi Kina ikke har rent rulleblad når det kommer til menneskerettigheter.

Tags