- Vesterålen utmerker seg

Vesterålen utmerker seg som lokalisering for en ny miljø- og oljevernbase, sier Sortland-ordfører Grete Ellingsen til Bladet Vesterålen.

Samferdselsdepartementet har gitt Kystverket i oppdrag å lede et utvalg som skal vurdere tiltak for å styrke teknologi, produktutvikling og kompetanse innen oljeberedskapen. Utvalgets vurderinger vil blant annet være et viktig steg i arbeidet med å etablere en miljø- og oljevernbase i Lofoten og Vesterålen

Basen skal etableres et eller annet sted i Vesterålen eller Lofoten, og sortlandsordføreren mener Vesterålen utmerker seg ved å ha en rekke interessante miljøer å vise til i denne sammenhengen, som Kystvakten, Norlense, Forsvarets orionfly samt kunnskapsmiljøene på Andøy rakettskytefelt og Narom.

Tags