Regjeringen lover styrket beredskap i nord

Regjeringen prioriterer beredskapen i nord i revidert statsbudsjett.

Da finansminister og Frp-leder Siv Jensen i helgen besøkte fylkesårsmøtet til Nordland Frp kom hun med tre gode nyheter for sikkerhet og beredskap i nordområdene. 

Vol.no skriver at regjeringen nå forserer arbeidet med ny miljø og oljevernbase i Lofoten og Vesterålen. I tillegg får Kystvakten 20 millioner ekstra i revidert budsjett. Pengene skal sikre rask reparasjon av kystvaktskipet KV Andenes etter grunnstøtingen i desember. 

Også Hovedredningssentralen i Nord-Norge vil få mer penger, men hvor mye ville ikke finansministeren ut med under helgens møte. Hun viste til revidert budsjett. 

 

 

 

 

 

Tags