Etablerer Arctic Economic Forum

Medlemslandene i Arktisk Råd er enige om å etablere et eget Arctic Economic Forum, melder Voice of Russia.

En arbeidsgruppe har lenge arbeidet ned et slikt forum, og det er nå enighet blant de arktiske landene om at et arktisk økonomisk forum skal arbeide innenfor tre prioriterte områder: Ressurser, transportruter og mennesker i regionen.

Ifølge Voice of Russia er det antatt at etableringen av Arctic Economic Forum vil skje i løpet av det nærmeste året.

Arktisk Råds nettside her.

Tags