Urfolksturismen underveis

Nordområdene har alltid vært kjent for sin natur. Nettavisen 'Up here' forteller at turistene i Canada nå også har begynt å se på menneskene - urfolket.

Avisen beretter om en av pionerene innenfor urfolksturisme, om potensialet for denne formen for reiseliv og om ni eksempler på urfolksturisme som kan oppleves i dag. Les artikkelen her.

Tags