Iskald kritikk av rapport om selvstendig grønlandsk økonomi

Mikå Mered kritiserer rapporten om grønlandsk økonomi.

-Rapporten har et altfor konservativt utgangspunkt, den mangler et konstruktivt syn, men er for så vidt balansert og nøytral. Den representerer en tankegang fra kald-krig epoken.

Det sier Mikå Mered, nordområdespesialist og direktør ved analyseselskapet Polariis i London, om rapporten som for kort tid siden fradømte Grønland muligheten for økonomisk uavhengighet av Danmark i overskuelig fremtid.

Negativ for selvstendighetstanken

Rapporten «Til gavn for Grønland» kan du her lese her. Konklusjonene fra forskerne ved universitetene i Nuuk og København var negativ for alle som ønsker snarlig grønlandsk selvstendighet.

Gruvedrift, mineraler, olje og gass vil ikke kunne balansere opp Grønlands økonomi, som mottar tilskudd fra Danmark på om lag 3,6 milliarder kroner årlig.

Frihetstanken en egen drivkraft

Nordområdeekspert Mikå Mered vil ikke karakterisere rapporten som et bestillingsverk, men mener at den tar et alt for konservativt utgangspunkt.

-Rapporten i seg selv er nøytral og for så vidt balansert og vitenskapelig holdbar, men den er statisk. Den tar ikke hensyn til at Grønland faktisk ønsker selvstendigheten, og at et slikt ønske er en drivkraft i seg selv.

«Kald krig» tenkning

Dersom man inntar et konstruktivt utgangspunkt vil man innse at ønsket om selvstendighet blir paret med nye tanker, nye muligheter. Det er på en måte slik at veien blir til mens man går, og den veien fører til uavhengighet. Da kan man ikke bare telle opp eksisterende elementer, man må legge til nyskaping.

Forskningsgruppen under geologen Minik Rosing (som ledet arbeidet med rapporten) har tenkt som man tenkte i gamle dager, dette er «kald-krig» tenkning, sier Mered til High North News. 

Bioprospektering

-Grønland kan og må utvikle gruveindustrien, men man må samtidig utvikle nye næringer innenfor IT, turisme og ikke minst innenfor bioprospektering. Dette siste er et område der Grønland – i en forlengelse av den store og viktige fiskerisektoren – bør kunne ha mange muligheter.

Polariis kommer om tre måneders tid med en rapport som tar for seg den økonomiske utviklingen og utsiktene i nordområdene. Der forutser de en tredobling av økonomien de neste 20 årene, men uten nye næringer kan denne veksten styre utenom Grønland, frykter Mered.

-Den politiske situasjonen omkring større selvstendighet, og nokså lave priser på de mineralene Grønland har mest av gjør at investeringslysten er litt lav akkurat nå. Også det gjør at Grønland må ha flere tanker i hodet samtidig når det gjelder næringsutvikling, sier Mikå Mered.

Nordområdeekspert og direktør i Polariis Consulting Mikå Mered.

Tags