Nordområdene mot år 2020

Europabevegelsens nordområdekonferanse har i år nordområdene i et internasjonalt perspektiv som tema.

Konferansen arrangeres på Universitetet i Nordland i Bodø 20. februar og er åpen for alle. I invitasjonen heter det at nordområdene er et svært rikt ressursområde og representerer enorme muligheter når det gjelder fiskeri, mineraler, olje og gass. Samtidig er det et sårbart område og et interessefelt med grenser til flere land. Dette knytter store utfordringer til samarbeid og utvinning av ressursene i området.

Europabevegelsens konferanse "Nordområdene mot 2020" har som mål å sette nordområdene i et internasjonalt perspektiv og se på behovet for et godt internasjonalt samarbeid i dette rike ressursområdet.  Programmet finner du her.

Tags