Maritimt nordområdeseminar

Næringsminister Monica Mæland er blant bidragsyterne når Norges Rederiforbund, Norsk Industri og Maritimt Forum Nord 20. februar inviterer til seminar i Bodø.


Dette er det andre året konferansen arrangeres, og i år vil det være tre separate bolker hvor det fokuseres på ringvirkninger, verdiskaping og sysselsetting i nord; petroleumsnæringens maritime behov og maritime tjenester.

Avdelingsleder Ole M. Kolstad i Maritimt Forum Nord sier dette om konferansen:
"Store maritime muligheter i nord» er blitt en årlig møteplass for næringsaktører fra rederiene, oljeselskapene, verftene og andre maritime tjenesteleverandører og produsenter. Vi er glade for at næringsminister Monica Mæland vil delta sammen med en rekke nordnorske bedrifter.

Mer om konferansen her

Tags