Sot verre i nord

Sot som slippes ut i nordområdene kan ha en fem ganger så stor oppvarmingseffekt som sot som slippes ut lenger sør, skriver Maria Sand hos Cicero i doktoravhandlingen sin. Fredag 24. januar forsvarte hun avhandlingen "The forcing and climate response of black karbon aerosols".

Tags