Grønland ser til Norge for oljehjelp

Mikå Mered kritiserer rapporten om grønlandsk økonomi.

Norge blir sett på som en naturlig partner når det gjelder oljeleting på Grønland. Det mener tydeligvis lederen for landets selvstyreregjering, Aleqa Hammond.

Under en konferanse i Halifax før jul sa Hammond at den videre utviklingen på Grønland må skje gjennom internasjonale samarbeidsavtaler og partnerskap. Slike partnerskap kan, ifølge Hammond, inkludere USA og Canada når det gjelder en eventuell utvinning av uran, Norge blir sett på som en naturlig partner for oljeleting, mens australske firma er verdensledende i mineralleting på land. Statsministeren la til at kineserne også kan gjøre mye av arbeidet.


Statoil siden 1980-tallet
Statoil har vært engasjert på Grønland i mange år allerede (siden 1980-tallet) og er i dag engasjert i fire ulike letelisenser. Den siste ble tildelt like før jul, og er en majoritetspart med operatøransvar på Øst-Grønland. Fra tidligere har selskapet parter i tre lisenser på Vest-Grønland.


Informasjonssjef Knut Rostad i Statoil sier til HNN at selskapet har hatt et godt samarbeid med de grønlandske selvstyremyndighetene i alle disse årene, og at dette samarbeidet foregår i lisensene og gjennom formell kontakt som partner og operatør med grønlandske myndigheter.


Flere norske på banen
Og norske selskap og myndigheter er involvert, direkte og indirekte, på mange områder og felt på Grønland. I tillegg til Statoils fire letelisenser som er nevnt ovenfor, har selskapet fire andre engasjement i forundersøkelsestillatelser – hvorav Shell er operatør i den ene.


NTNU har foretatt vitenskapelige isstudier i de senere årene, Mens Oljedirektoratet har en omfattende samarbeidsavtale med den grønlandske Råstofstyrelsen. Formålet med avtalen er at partene – og landene – skal utvide samarbeidet om utveksling av kunnskap på karbonområdet.


-Dette kan dreie seg om både regler, reguleringsmetoder og ulike prosesser, sier Jens Hesseldahl, juridisk sjefkonsulent i departementet for Erhverv og Råstoffer.


Flere av de store
Et annet norsk selskap som arbeider på Grønland er TGS-NOPEC Geophysical Company, et industriselskap som driver innsamling av marine seismiske data. De har for tiden en tillatelse til forundersøkelser.


I tillegg til de norske selskapene og institusjonene er en rekke utenlandske petroselskaper involvert på Grønland. ENI Norge har en 35 % andel, og er operatør for en letetillatelse i landet, ConocoPhilips har fem ulike engasjement, Chevron har tre – to operatørskap og en part i en forundersøkelse, Shell har sju ulike engasjementer, mens GDF Suez har fire forskjellige tillatelser.


Mange om beinet
Det er med andre ord mange om beinet, og for de norske interessentene må det kunne tolkes som en fordel at statsminister Hammond eksplisitt nevner samarbeid med Norge for fremtidig olje- og gassvirksomhet i landet. Hva som skjer dersom Aleqa Hammond forsvinner ut av kontorene er mer uklart.


Fra 2010 er det de grønlandske selvstyremyndighetene som fullt og helt er både utøvende og regulerende myndighet på området olje og gass – etter det som heter ”Inatssisartutlov nr 7 av 7.12.2009 – Om mineralske råstoffer og aktivitet av betydning for dette”.

Lederen for Grønlands selvstyreregjering Aleqa Hammond. (Foto: Magnus Fröderberg/norden.org)

Tags