Lover penger til kommuner som frivillig slår seg sammen

Statssekretær Jardar Jensen lover penger til kommuner som frivillig slår seg sammen.

Statssekretær i Kommunal og moderniseringsdepartementet, Jardar Jensen, forsikrer kommunene i nord at Regjeringen vil være positiv overfor kommuner som selv tar initiativ til sammenslåing.

-Vi vil komme med økonomiske incitamenter for de kommunene som frivillig slår seg sammen. Det skal lønne seg å vise lokalt lederskap, sier den tidligere Evenesordføreren, som legger til at stemningen når det gjelder sammenslåing i nord er som i resten av landet.

-Noen er offensive og ønsker å være med på å bestemme hva som er best for sine innbyggere og rigger seg til for å kunne yte gode tjenester til sine innbyggere også i fremtiden. Slik jeg ser det vil de samtidig redusere "behovet" for en stadig økende statlig styring. 
Andre kommuner er avventende, mens noen igjen har bestemt seg for at de overhodet ikke vil være med, sier Jensen 

Les også: Flørter med kommunesammenslåing

Tags