Penger til mer russlandkunnskap

Kolarctic lyste 1. januar ut midler til forprosjekter som kan ende som hovedprosjekter i det kommende Kolarcticprogrammet.

Midlene er øremerket nordnorske aktører, og et viktig område for Kolartic er økt russlandskompetanse.  

 Mer informasjon på hjemmesidene til Kolarctic: http://www.kolarctic.no/ 

Kolarcticprogrammet er en del av Det Europeiske Naboskaps- og Partnerskapsinstrumentet (ENPI), og herunder igjen grenseregionalt samarbeid (CrossBorderCooperation: CBC). Det finansierer prosjekter som bidrar til samarbeid og utvikling mellom de fire nabolandene i nord.

Både offentlige myndigheter, private bedrifter og organisasjoner kan søke. Prosjektene skal være balanserte med budsjett for aktiviteter på begge sider av grensen.