Planlegger informasjonssenter

Framsenteret er med i et EU-prosjekt som skal berede grunnen for et EU-Arctic Information Centre, går det fram av hjemmesidene til Norsk Polarinstitutt. Hensikten med senteret vil være at EU skal få informasjon om Arktis, og at innbyggerne i Arktis skal få informasjon om av EU gjør som kan påvirke Arktis.

Tags