Naturen en kulisse

Innbyggere flest i Nord-Norge bruker naturen bare som en kulisse, har den danske forskeren Pia Heike Johansen funnet. Johansen var i fjor gjesteforsker hos Nordlandsforskning, og har besøkt sju mindre steder i Nord-Norge for å forske på hva fred og ro betyr for den enkelte. - Stadig flere bruker naturen til å styrke en oppfatning om den norske identiteten, om et folk som er spesielt knyttet til naturen, selv om de ikke bruker den aktivt selv, sier hun til forskning.no.

Tags