Må historien skrives om?

Graver over noen av de døde medlemmene fra Franklinekspedisjonen på Beechey Island. (Foto: Ansgar Walk/Wikimedia Commons)

De 129 medlemmene av Franklinekspedisjonen ble mest sannsynlig ikke drept av blyforgiftning likevel.

Forskere ved Universitetet i Glasgow går nå langt i å frikjenne blyholdig hermetikk fra å ha tatt livet av samtlige 129 medlemmer av Franklinekspedisjonen i 1845.  

Uflaks og dårlige forberedelser er en mer sannsynlig årsak. Den britiske ekspedisjonen var på leting etter Nordvestpassasjen da den ble sittende fast i tykk is et sted i nærheten av King Williams Island, en øy i det kanadiske polararkipel, mellom Victoria Island og Boothia Peninsula tilbake i 1845. 

Hittil har det vært antatt at blyforgiftning fra ødelagt hermetikk var den viktigste årsaken til katastrofen, men skotske forskere peker nå på andre muligheter. Denne ekspedisjonen var den første som brukte slik proviant, og det høye blynivået som ble funnet i skjelettrestene ble antatt å stamme fra blylodding på boksene.

I en artikkel i Alaska Dispatch/CBC NewsEye forteller professor Keith Millar at det er langt mer sannsynlig at uflaks og for dårlige forberedelser som tok knekken på ekspedisjonens medlemmer.

- Det er korrekt at de beinrestene som er funnet og analysert hadde høyt innhold av bly, men det er mindre klart om ikke dette faktisk var et ”normalt” blyinnhold med bakgrunn i et sterkt blyforurenset England på den tiden, sier Millar. 

Med «uflaks» mener Millar at Franklins ekspedisjon traff en femårsperiode der havisen ikke smeltet på sommerstid. Det var ikke ekspedisjonen forberedt på, mener Millar.

Han peker også på at de få skriftlige kildene som ennå finnes etter ekspedisjonen viser at alt gikk fint de to første årene, da mannskapene gjorde omfattende undersøkelser på land og dessuten bygde vinterleir. 

- Noe slikt ville ikke vært mulig dersom de led av alvorlig blyforgiftning, det kan føre til alvorlige psykiske og nevrologiske skader, sier professoren til CBC NewsEye.

Tags