Slik rever de der

Korallrev utenfor Hovden i Vesterålen overvåkes nøye, men verken NSA eller Big Brother står bak overvåkingen denne gangen.

Det er Havforskningsinstituttet som, i samarbeid med Statoil, har etablert et nytt sjøobservatorium på 270 meters dyp. Undervannskamera tar bilder av livet på korallrevet, setter det hele sammen til en intervallvideo som igjen kan sees direkte på nett. (lenke)

Observatoriet tar også prøver av miljøet på og rundt revet, og sammen med de kontinuerlige bildene, får forskerne et svært godt innblikk i artsmangfoldet og livet på revet.

 

Prosjektlederen for det hele, Olav Rune Godø, forteller at det ligger år med prøving og feiling bak før det nå har lykkes å få på plass utstyr som skal tåle de tøffe forholdene på havbunnen utenfor Vesterålen.

Stedet er valgt med omhu. Golfstrømmen passerer her, og svært mange av de viktigste fiskeslagene passerer eller oppholder seg i og rundt Vesterålen.

 

Observasjonene fra stasjonen ved Hovden kobles med observasjoner fra instituttets tradisjonelle overvåking, og gir bedre innblikk i hvordan fisk og andre arter reagerer på ulike variasjoner i havet, som for eksempel temperatursvingninger.

-Vi fikk på plass observatoriet i januar i år, og driften har nå gått etter planen siden da. Statoils deltagelse på finansieringssiden har vært viktig for å nå denne milepælen presiserer Godø.

 

Kilde: Havforskningsinstituttet

Hovden i Vesterålen

Tags