Oppsving for havisen i Arktis

En økningen til tross; volumet på havisen er fortsatt svært lavt.

Sjøisen i Arktis vokser, og er 50 prosent større enn for ett år siden. Volumet av havisen er likevel på et lavmål av det som er målt de siste 30 årene.

Satelitten fra Den europeiske romfarstorganisasjonen ESA målte omkring 9000 kubikkilometer (km3) havis i oktober 2013, mot omkring 6000 km3 på samme tid året før, et rekordlavt tall den gang. Denne økningen til tross; volumet på havisen er fortsatt svært lavt. Forsker Andrew Sheperd fra London University College sier at det var anslagsvis 20.000 km3 tidlig på 1980-tallet. Årets tall ligger altså godt under det halve av volumet den gang. Geofysiker Martin Jefferies ved University of Alaska sier det slik: ”Arktis fikk en pause i 2013, men et år endrer ikke på trenden som går mot et varmere Arktis.” -- Kilde: Alaska Dispatch

Tags