Bakke-Jensen om Russland: - Målet er å splitte og undergrave

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen snakket til deltakere på en sikkerhetskonferanse i regi av Chatham House i London. Foto: Birgitte Frisch, FD
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen snakket til deltakere på en sikkerhetskonferanse i regi av Chatham House i London. Foto: Birgitte Frisch, FD

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen snakket til deltakere på en sikkerhetskonferanse i regi av Chatham House i London. Foto: Birgitte Frisch, FD

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen beskrev Russland som en særskilt utfordring, en utfordring som må håndteres med nennsomhet, da han fredag snakket til deltakere på sikkerhetskonferansen Patterns, Distruptions and Response i regi av Chatham House i London. 

– Russland representerer en langsiktig utfordring for Europa, og den er delvis militær. Det har vi sett i Ukraina, men også i NATO. Russiske såkalte alarm-øvelser og brudd på INF-avtalen er bekymringsverdige. Den russiske propagandaen, innblanding i valg og likvideringen i Storbritannia viser også at målet er å splitte og undergrave, og at de går langt for å oppnå sine mål sa Bakke-Jensen.

Han mener at responsen på russiske handlemåter må være godt koordinert mellom NATO og EU.

- Vi skal avskrekke, men vi må også øke vår egen motstandsdyktighet i en verden som er mer ustabil enn den har vært på flere tiår. Jeg tror sterkt på alliert samarbeid. Langsiktig stabilitet er bare mulig gjennom koordinert samarbeid i rammen av FN, EU og NATO, sa Bakke-Jensen, ifølge en melding fra Forsvarsdepartementet, som du kan lese i sin helhet her. 

Russlands modernisering av konvensjonelle styrker og langtrekkende missiler har gjort at de transatlantiske kommunikasjonslinjene kan trues.

– Dette har en direkte følge for Norge, men også for resten av NATO – på begge sider av Atlanterhavet. Vi er derfor glade for at NATO nå tar utfordringene på alvor, både med et nytt hovedkvarter i USA med fokus på Nord-Atlanteren, videreutviklingen av NATOs maritime strategi, og at allierte land styrker sitt nærvær i nord. Vi setter også stor pris på at både USA og Storbritannia nå utvikler strategier for Arktis. En strategisk tilnærming i både NATO og hos nære allierte er viktig for å unngå unødig eskalering, og for å øke vår evne til å ivareta Alliansens rolle i nord. Norge er en viktig del av dette bildet. Vi legger stor vekt på åpenhet og forutsigbarhet med Russland i nord, for å redusere risikoen for misforståelser og dermed for en unødig eskalering, sa forsvarsministeren.

Tags