Nordnorske millionærer investerer tungt i LNS

Direktør Frode Nilsen i LNS bekrefter at de ikke legger inn bud på Sydvaranger gruve. Men han avviser ikke et eventuelt samarbeid med nye eiere - om det finnes noen som vil overta. (Foto: Arne O. Holm)
- Vi er svært glade for at vi har lyktes med emisjonen i LNS Mining. Med i emisjonen har vi partnere som vi kjenner godt fra før og har full tillit til sier Frode Nilsen, konsernsjef i LNS Gruppen. (Foto: Arne O. Holm)
Det ble for kort tid siden gjennomført en emisjon på NOK 150 mill i LNS Mining AS. Det er LNS Eiendom, ACEA og AH Holding som deltar i emisjonen, med like andeler, skriver selskapet i en pressemelding. 

Et sterkt forsinket årsregnskap for Rana Gruber  i 2016 viste blodrøde tall for 2015.

Så blodrødt at det  rystet både i banken og i kontorene til Leonhard Nilsen og sønner i Risøyhamn. Situasjonen bedret seg dog i 2017. 

To år senere er det altså  gjennomført en emisjon på NOK 150 mill i LNS Mining AS.

LNS mining

LNS Mining er et Holdingselskap som eier 100% av aksjene i Rana Gruber AS og 88% av aksjene i Greenland Ruby.

LNS Mining har inntil nå vært eid av LNS Eiendom AS (75%) og ACEA (25 %).

Leonhard Nilsen & Sønner Eiendom er et helhetlig eid entreprenør og gruveselskap, som eies av familien Nilsen fra Risøyhamn på Andøya .

ACEA er en sammenslutning av fire selskaper/investorer, henholdsvis brødrene Roger og Kristian Adolfsen fra Andøya samt Even Carlsen og Benn Eidissen fra Lofoten.

AH Holding, Andreas Haugen med familie fra Andøya.

Etter emisjonen, på 150 millioner NOK,  er eierfordelingen LNS Eiendom 66,7%, ACEA 26,6% og AH Holding 6,7%.

Rana Gruber er Norges for øyeblikket eneste produsent av jernmalm, omsetter for ca 1 milliard kroner og har ca 300 ansatte.

Greenland Ruby er et gruveselskap på Grønland som utvinner rubiner og safirer til smykkeindustrien. Selskapet har også produksjonsanlegg som behandler stenene i Thailand og India og kontorer i Mo i Rana, New York og København. Selskapet har ca 50 ansatte totalt sett og er i oppstartsfasen.

Etter emisjonen, på 150 millioner NOK,  er eierfordelingen LNS Eiendom 66,7%, ACEA 26,6% og AH Holding 6,7%.

Vil sikre driften 

Denne emisjonen bidrar til å styrke både Rana Gruber og Greenland Ruby finansielt, noe som er meget viktig for den fremtidige driften av de to selskapene. Det er også svært gledelig at vi har lyktes med å få til en såpass stor emisjon fra utelukkende nordnorske investorer og eiere, skriver de i en pressemelding. 

- Vi er svært glade for at vi har lyktes med emisjonen i LNS Mining. Med i emisjonen har vi partnere som vi kjenner godt fra før og har full tillit til. At LNS Mining er heleid av nordnorske interesser er godt nytt for Rana-samfunnet og landsdelen. Det er særdeles viktig at det finnes selskaper som LNS Mining i Nord-Norge også i fremtiden, sier Frode Nilsen, konsernsjef i LNS Gruppen i pressemeldingen. 

Leif Teksum, styreleder i LNS Mining AS og Rana Gruber AS sier videre at:

- Styret i LNS Mining AS har over langt tid vurdert ulike strategiske alternativer for Rana Gruber AS og Greenland Ruby DK  ApS. Som styreleder er jeg veldig glad for at styret og eierne nå har konkludert med at en styrking av egenkapitalen i LNS Mining AS-konsernet gjennom en emisjon, er den beste måten å sikre en videreutvikling av gruve-aktivitetene på Mo og på Grønland. Styret er også veldig glade for at nåværende eiere er villig til å investere mer i virksomheten i tillegg til at vi har fått AH Holding AS som en ny og betydelig eier i konsernet. 

- Satsingen på Grønland er veldig spennende

Kristian Adolfsen sier i en kommentar at han og hans partnere har gått inn med kapital i flere omganger siden sommeren 2016, da han også ble styremedlem i Rana Gruber. 

- Gjennom flere kapitalutvidelser de siste årene har vi gradvis økt vår eierandel i LNS Mining AS/Rana Gruber AS, og det er fordi vi gjennom denne perioden har erfart at Rana Gruber er et veldig vel-drevet selskap, med meget kompetente medarbeidere i alle ledd i organisasjonen. Dessuten synes vi at satsingen på Grønland er veldig spennende. Vi tror derfor at dette kommer til å bli en hyggelig investering for oss, både økonomisk og på andre måter. 

- Det er meget gledelig at eierskapet i LNS Mining fremdeles er på nordnorske hender og at både gamle og nye eiere viser at de har tro på det vi gjør. Nå er grunnlaget lagt for at vi skal kunne utvikle selskapene i henhold til den strategien som er lagt, konkluderer Gunnar Moe, konserndirektør i LNS Mining AS og administrerende direktør i Rana Gruber AS.

Tags

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: