CBC News: Rapport kaller drap på canadisk urbefolkning et folkemord

Urfolk og -tilhengere tok til gatene for å kreve at politimyndigheter tok mord og forsvinninger blant urfolk mer alvorlig. I Minnesota har minst fem indianere blitt drept eller forsvunnet de siste to årene. I Canada er det for tiden rundt 1000 tilfeller av savnede og drepte urfolkskvinner og -jenter. Illustrasjonsfoto: Fibonacci Blue

Tusenvis av kvinner og unge jenter fra Canadas urbefolkning har blitt drept eller forsvunnet de siste tiårene. Et folkemord, ifølge en ny rapport.

Det er det canadiske nyhetsmediet CBC News som har fått tak i rapporten, som etter planen ikke skulle offentliggjøres før senere mandag.

Rapporten slår også fast at det er begått folkemord mot kvinner og unge jenter fra urbefolkningen i flere tiår.

Rundt 1200 urbefolkningskvinner har blitt drept eller forsvunnet i Canada siden 1980. Aktivister mener at det kan dreie seg om over 4000. 

Den 1200 sider lange rapporten dokumenterer blant annet hvordan kvinner og jenter fra landets urbefolkning har vært overrepresentert på draps- og voldsstatistikken.

Passive tilskuere

En av konklusjonene er at statlige institusjoner har vært passive tilskuere til den utbredte volden mot landets urbefolkning, noe som har røtter tilbake til kolonitida.

Det er statsminister Justin Trudeau som har fått i gang granskingen. Han har gjort forsoning med Canadas urbefolkning til en av sine viktigste saker og skal være til stede når granskingsrapporten legges fram, ifølge CBC News. 

2000 vitner

Granskingsrapporten er et resultat av 24 høringer landet over. Over 2000 vitner har fortalt sine historier. Blant dem er familiemedlemmer av savnede eller drepte kvinner, kvinner som har overlevd vold, eksperter og representanter for politiet og myndighetene, skriver CBC News. 

Rapporten, som inneholder 230 anbefalinger, er et resultat av to og et halvt års arbeid til en prislapp på 92 millioner canadiske dollar. Arbeidet har møtt på en rekke hindringer underveis, blant annet to direktørskifter og høy turnover av personell. 

 

Tags