Vil styrke konkurransemulighetene i lufta

EU-kommisjonen vil styrke konkurransemulighetene i europeisk luftfart, og ønsker innspill både fra enkeltpersoner, offentlige myndigheter og aktører i luftfartsindustrien.

EU-kommisjonen publiserte 19. mars en offentlig høring om den kommende Luftfartspakken. Formålet med høringen er å la interesserte parter si sin mening om hvordan konkurransemulighetene kan styrkes i europeisk luftfart.

«Luftfartspakken» skal identifisere utfordringene som luftfarten står overfor og foreslå tiltak som kan øke konkurransedyktigheten. Det er forventet at Kommisjonen vil legge pakken fram innen utgangen av 2015.

Spørsmålsskjemaet fra Kommisjonen inneholder en del med spørsmål for enkeltpersoner og en del for offentlige myndigheter, luftfartsindustrien og andre berørte virksomheter.

Det norske Samferdselsdepartementer oppfordrer berørte parter til å svare på den offentlige høringen som er åpen til 10.juni i år.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.