Vil ha innspill om levendelagring

Statsråd Elisabeth Aspaker vil ha innspill om levendelagring av torsk. 

Nå inviterer hun til innspillsmøte i Tromsø den 31. mars. Levendelagring av torsk kan bidra til større lønnsomhet i hvitfiskindustrien som på den måten kan få jevnere tilgang på råstoff enn i dag. 

Ved å levendelagre torsk kan landanleggene bli mindre sårbare for sesongvariasjoner. Fiskeriministeren ønsker bedre innsikt i erfaringer og status, avdekke eventuelle flaskehalser, og se om det er behov for å endre regelverket. 

Se dagsordenen for møtet her. 

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.